شرایط و ضوابط مقررات خرید

با خرید و استفاده از خدمات و کالا های فرش مانلی، شرایط و ضوابط مقررات فروشگاه مانلی را تائید می فرمایید.

  1. کالاهای خریداری شده توسط مشتری، تنها زمان تسویه حساب کامل (واریز پیش پرداخت و چک) ارسال می گردد.
  2. تنها در صورت معیوب بودن فرش، محصول تعویض خواهد شد.
  3. در صورت فسخ یک طرفه مشتری، 20 درصد از جمع فاکتور کسر می گردد.
  4. در صورت فسخ یک طرفه مشتری برای فرش های سایز سفارشی، 50 درصد از جمع فاکتور کسر می گردد.
  5. هزینه ارسال بار، تنها تا باربری شهر مورد نظر مشتری رایگان می باشد.